Du er her:Forside / Til læreren
Til læreren

brahe.jpg
Spørgsmålet om jorden eller solen var universets centrum var et meget vigtigt - og farligt spørgsmål i renæssancen.

Den digitale Historiebog er en gennemarbejdet, brugervenlig digital undervisnings- og læringsportal, som lever op til kravene formuleret i Forenklede Fælles Mål 2014.

Den digitale Historiebog giver dig og dine elever mulighed for både at erhverve overblik og for at gå dybden i en række eksemplariske og spændende historiske emner og perioder.

Gennem arbejdet med Den digitale Historiebog stifter eleverne bekendtskab med historisk viden, herunder historiekanonens punkter, erhverver kronologisk overblik og forståelse samt færdigheder i forhold til absolut og/eller relativ kronologi.

Eleverne øves funktionelt i den historiske metode (kildekritik) i forhold til både skriftlige kilder, billeder/fotos og andre kildetyper.

Den digitale Historiebog giver mulighed for at organisere undervisningen på en varieret og lærerig måde. Du kan som lærer bruge Den digitale Historiebog som et supplement og en afveksling fra skolens lærebogssystem.
Du kan også med Den digitale Historiebog helt undvære bøgerne og helt og holdent tilrettelægge en varieret og spændende historieundervisning byggende kun på den digitale portal. Der er selvfølgelig også mulighed for en række mellemformer. Valget er dit og dine elevers.

Du og dine elever kan arbejde både emneorienteret, hvor fokus er erhvervelse af konkret historisk viden, og mere undersøgende og problemløsende, hvor fokus så er opstilling af relevante historiske problemstillinger, vidensindsamling, vidensbearbejdning, vidensproduktion og vidensdeling.

Når man arbejder med Den digitale Historiebog vil du og dine elever kunne stykke både undervisnings- og læringsplaner sammen til årsplaner og indbygge både faglig og færdighedsmæssig progression i jeres forløb.

Alle elever vil kunne arbejde relevant med Den digitale Historiebog, da der er taget hensyn til variation, elevernes forskellige læringspotentialer, deres forskellige læringsstile mv. Der findes til emnerne og perioderne både almindelige og lette tekster. I øjeblikket dog kun til Vikingetiden.

Som en integreret del af Den digitale Historiebog findes et stort og righoldigt billedmateriale, samt mange historiske kort.

Den digitale Historiebog udbygges og forbedres hele tiden. Der kommer hele tiden nyt materiale til og allerede eksisterende emner og perioder forbedres og gøres hele tiden mere brugervenlige.

Vi på Meloni er altid interesseret i at gøre tingene bedre, så hvis du har kommentarer eller forslag så kontakt forlaget. På forhånd tak.

God arbejdslyst med Den digitale Historiebog

Redaktionen