VikingetidenMange tilskuere føler sig som gæve vikinger, når Danmark deltager i fodboldmesterskaber mod udenlandske hold!

Og rundt om i landet er der i dag oprettet vikingegrupper, hvor medlemmerne søger deres rødder fra fortiden. Ja, der er ligefrem nogle, der dyrker den hedenske vikingetro med aser og jætter som deres religion.

Vikingetiden spiller med andre ord en central rolle for den danske selvbevidsthed. Men hvem var vikingerne egentlig - bøller eller bønder? Vi kender til fortællinger om deres erobringstogter og plyndringer i fx England og Frankrig, og vi har beretninger om deres handelsforbindelser så langt væk som til Konstatinopel og til deres færd dybt ind i Rusland.

Men var vikingerne i virkeligheden mere optaget af ploven end af sværdet? Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i nettjenesten Langskibet.

Tag med på en rejse tilbage i tiden til dengang, hvor vikingerne troede, det lynede og tordnede, fordi Thor kørte over himlen med sin vogn.

  Læs og Lær

  Konger
  Her kan du læse om de enkelte vikingekonger fra Angantyr, der regerede før 714 og frem til Knud den Hellige, der regerede fra 1080-86.

  Vikingen
  Her beskrives vikingen som bonde, håndværker, kriger og købmand.

  Dagligdag
  Læs om vikingernes bolig- og leveforhold, deres landbrug, handel og styreformer og om. Du kan også finde ud af, hvordan mænd, kvinder og børn havde forskellige livsbetingelser i vikingetiden.

  Religion
  Her fortælles generelt om den nordiske mytologi, om aser, jætter, vaner og andre væsener.

  Togter
  Vikingerne var både handelsfolk, nybyggere og sørøvere. Her kan du læse om de forskellige typer af togter og om, hvor vikingerne slog sig ned i fremmede egne. Der kan også læses om vikingeskibene, der havde stor betydning for togterne.

  Monumenter
  Her beskrives udvalgte bygninger og andre konkrete levn fra vikingetiden: Dannevirke, Jelling, Lind- holm Høje, runesten, skibe og vikingeborge.

  Historie
  Her kan du læse om vikingernes historie i brede træ: om vikingernes historie i Danmark, Norge og Sverige fra 800-tallet og frem til 1000-tallet.

  Kilder
  Her kan du læse historiske kilder om historien. Kilderne er ikke skrevet af vikinger, men af personer fra andre folkeslag der mødte dem, i krig eller handel. Blandt kilderne finder du også danske kilder, der er skrevet efter vikingetiden.

  Kort
  Ved at arbejde med kortene om vikingerne kan du få indblik i Vikingernes rejser, deres magt og erobringer.

  Tidslinje
  Her kan du få et overblik over hvad der skete i Vikingetiden.