Samfundet
Struenses henrettelse.jpg
Struense forsøgte at reformere det danske samfund efter oplysningstidens idealer. Det lykkedes ikke, og han endte med at blive henrettet efter tidens strenge afstraffelses metode: halshugning og "hjul og stejle".

I oplysningstiden var der stor forskel på rig og fattig. Den største samfundsgruppe bestod af bønderne på landet. De drev deres små eller større landbrug, som de altid havde gjort. Livet gik sin gang og tidens omskifteligheder kom kun til den brede befolkning i anden række. Men i denne periode fik det almindelige folk også oplysningstidens ideologier at føle. Børn skulle fra nu af gå i skole. Staten ønskede at uddanne folket til gode kristne borgere. Mange ting var dog stadig som det plejede. Overtroen trivedes stadig omend de mere velstående bevægede sig mod fornuft og rationalitet. Der var heller ikke på denne tid sket en humanisering inden for retssystemet. Forbrydere blev stadig dømt efter middelalderens barske metoder.