Religion
COLOURBOX1065063.jpg
En dansk protestantisk landsbykirke. Brenderup, Danmark.

Hekseforfølgelser kendes helt tilbage fra 1200-tallet, men de tog for alvor fart efter reformationen. I slutningen af 1600-tallet blev hekseforfølgelser ulovlige i Danmark, men overtroen holdt ved, og hekseforfølgelser fortsatte uden om retssystemet gennem hele 1700-tallet. Med oplysningstiden blev fornuft og rationalitet sat i centrum og tidens tænkere lagde vægt på uddannelse og oplysning af samfundets borgere. Den almindelige overtro forsvandt dog ikke helt i oplysningstiden. Blandt de almindelige mennsker på landet og i byerne trivedes overtroen. Almuen udgjorde stadig klart den største del af befolkningen, men der var ikke mange af oplysningstidens filosoffer, der interesserede sig for dem.

Det religiøse verdensbillede havde stadig en stor betydning i denne periode for fattige såvel som for rig. På disse sider kan du læse mere om oplysningstidens religiøse trosretninger.