Økonomi
fabrikker.jpg

Den danske stat havde i 1733 indført en stavnsbinding af bønderne til deres hjemegn. Der udspillede sig i 1730'erne en økonomisk krise i landbruget, og staten søgte at løse dette ved at tvinge folk til at blive ved deres fæstegårde og ikke søge nye veje for at komme af med deres høst. Oplysningstidens tanker om frihed og retten til egen jord vandt dog indpas i slutningen af 1700-tallet, hvilket medførte at både hoveriet, dvs. bøndernes pligtarbejde for herremanden, og stavnsbåndet blev ophævet frem mod 1800. Disse reformer gavnede ikke blot bøndernes forhold, men styrkede også landbrugets økonomi. Disse og andre emner vil blive gennemgået her, hvor også Den Industrielle Revolutions nye teknologiske opfindelser vil blive gennemgået.