Historie
bombardement3.jpg
Københavns bombardament 2. september 1807.

I denne historiske periode udspillede sig ganske betydningsfulde og revolutionerende begivenheder. Af særlig betydning for oplysningstiden var ideer om demokratisk frihed og lighed for alle mennesker. Disse tanker dominerede både under Den franske Revolution og Den amerikanske Uafhængighedskrig i slutningen af 1700-tallet. I Danmark kom denne frigørelse fra det enevældige styre først ca. 100 år senere. For Danmark blev perioden derimod præget af store katastrofer: Københavns brand i 1795, hvor store dele af byen blev udslettet, og englændernes bombardement af København i 1807. I 1813 gik Danmark bankerot, og i 1814 måtte landet afgive Norge til Sverige efter Napoleonskrigene, hvor danskerne havde stået på den tabende franske side. Alle disse betydningsfulde begivenheder vil blive gennemgået på de følgende sider.