Dagligdag
Handelsskibe i kbh.jpg

I denne periode blomstrede den internationale handel kraftigt mellem kolonierne og de stærke europæiske sømagter. De danske handelskompagnier havde monopolet på handlen med forskellige danske kolonier med nye eksotiske råvare og derfor tjente staten og handelsmændene store penge på den øgede interesse for deres produkter. Hovederhvervet i Danmark var dog stadig landbruget, som i denne periode gennemgik meget omskiftelige forhold. I slutningen af 1700-tallet indførtes dog mange reformer i landbruget, som gjorde bøndernes livsvilkår bedre og mere frie.