Oplysningstiden

I denne historiske periode fandt store begivenheder sted. Det var begivenheder som Den franske Revolution og Den amerikanske Uafhængighedskrig. I  perioden levede vigtige personligheder, som den franske general og kejser Napoleon, den engelske filosof og tænker John Locke og den første amerikanske præsident George Washington.

Dem, der skulle oplyses, var folket. I middelalderen havde kirken via Guds almægtighed kunnet give svar på alle livets spørgsmål. Men i løbet af Renæssancen blev der stillet spørgsmål ved kirkens magt og ufejlbarlighed. Man søgte bl. a. tilbage til de gamle græske filosoffer og fandt ny inspiration der.

I oplysningstiden blev filosoffernes tanker drivkraften bag nogle af de største samfundsomvæltninger, som verden hidtil har set. På dette site kan du læse meget mere om denne spændende og nyskabende epoke i verdenshistorien.

  Læs og Lær
  Personer
  Her kan du læse om centrale personer i oplysningstidens epoke. Der findes artikler om periodens danske konger og om andre personer, som havde stor indflydelse på kongeriget Danmark i perioden. 

  Dagligdag
  Under dette punkt kan du få viden om de dagligdags omstændigheder og forhold, der var for handelsfolk, de studerende ved universiteterne eller den arbejdende bondefamilie.

  Samfundet
  Her kan du læse om forholdene i samfundet i løbet af denne periode. Tiden bød på mange udfordringer så som fattigdom, hunger og pest. Man så dog samtidig, at byerne gennemgik en rivende vækst, og der udvikledes nye tanker om oplysning og uddannelse af alle samfundets grupper.

  Religion
  I Oplysningstiden begyndte den intellektuelle overklasse mere og mere at lægge deres fokus på fornuft og rationalitet. Der fandtes dog også i perioden grupper, for hvem kristendommen fik fornyet styrke.

  Historie
  Denne periode var præget af mange krige. Både landene i mellem, men også internt inden for landegrænserne. I den forbindelse udspillede der sig store opgør i lande som Frankrig og Storbritannien.

  Økonomi
  I denne periode gennemgik den vestlige verden et gennembrud med stor betydning for den generelle levestandard. Den industrielle Revolution og de teknologiske opfindelser, som medførte denne, gennemgås i artiklerne under dette punkt.

  Videnskab

  I denne periode blev der tænkt nye tanker om emner som menneskets evne til at erkende sig selv, eller om gud virkelig havde skabt verden. Oplysningstidens lærde filosofferede også om emner som, fornuft, tolerance og frihed.