Det Gamle EgyptenI Oldtiden var Egypten et stort og mægtigt rige, der eksisterede i flere tusinde år. Vi kender alle de berømte pyramider og den store Sfinx. Livet i Egypten afhang af den livgivende flod, Nilen, som har sit udspring dybere nede i Afrika og sit udløb i Middelhavet. Egypterne havde mange guder, og egypterne mente, at guderne styrede verdens gang. Egypten blev regeret af en farao, som var landets konge. Egypterne mente, at deres farao også var en slags gud. Egyptens sidste farao var Kleopatra, som var en kvinde, og som havde flere kæresteforhold med store romerske generaler og kejsere. Egypten var også et slavesamfund. Slaverne tog sig af det dårlige og hårde arbejde. Slaverne blev ikke set som mennesker, men mere som redskaber. Ofte var slaverne krigsfanger fra nogle af de mange krige, som egypterne også deltog i. Egypten var et mægtigt rige i flere tusinde år, men måtte til sidst bukke under for den nye stormagt i Middelhavet, Romerriget.

Læs og lær
Personer
Nogle af de vigtigste personer i Oldtidens Egypten har hver fået en mindre biografi. Blandt andre Tutankhamon, Ramses II og Kleopatra.

Dagligdag
Her forklares hvordan hverdagen var for Egyptens befolkning. Hvad for noget tøj de gik i, maden de spiste, familiens status, og hvordan man egentlig lavede en mumie.

Samfundet
Her findes en beskrivelse af væsentlige sider af samfundet i Oldtidens Egypten. Heriblandt farao, Nilen, Døden og slaverne.

Religion
Her fortælles om den egyptiske mytologi med særligt fokus på guderne, som fx Seth, Hathor og Amon.

Historie
Her beskrives i overordnet træk Egyptens historie fra ca. år 5200 f. Kr. og frem til antikken. Det starter med Egyptens samling og slutter med den sidste selvstændige hersker, den berømte Kleopatra, under Romerrigets storhedstid.

Monumenter
Dette punkt handler om pyramiderne, den store Sfinx, Kongernes Dal samt byen Alexandria.

Kort
Her kan du se kort over Egypten.

Kilder
Her kan du læse kildetekster om bl.a. en kvindelig dronning, drømmetydning og om hvordan børn burde opføre sig!

Tidslinje
Få et overblik over, hvad der skete i det gamle Egypten.