Det antikke GrækenlandDet antikke Grækenland er i dag særligt kendt for de ideer og den kultur, som grækerne skabte for ca. 2000 år siden. Grækernes tanker om videnskab, politik, kunst, sprog, arkitektur og filosofi har påvirket store imperier som Romerriget, rige italienske handelsbyer i Renæssancen og europæisk tænkning i Oplysningstiden. Det er ofte blevet sagt, at det antikke Grækenland er den vestlige civilisations vugge.

Det antikke Grækenland - også kaldet Hellas - var ikke et samlet land i moderne forstand. Datidens Grækenland bestod af en masse større og mindre bystater, hvoraf Athen og Sparta var de største og stærkeste. Tidsmæssigt strakte det sig over ca. 1000 år. Selvom de sidste århundreder var under romersk overherredømme, så var den græske kultur stadig indflydelsesrig langt ud over Grækenlands grænser.

Læs og Lær

Personer
Der levede mange berømte mennesker i antikkens Grækenland. I dette punkt kan man læse små biografier af personer som Aristoteles, Homer, Perikles, Sokrates, Platon og Alexander den store.

Dagligdag
Her kan du læse om, hvordan almindelige grækere levede. Du kan læse om deres skolegang, tøj og mønter. Hvad det vil sige at være slave, borger og kvinde bliver også forklaret.

Samfundet

I dette punkt bliver det antikke græske samfund forklaret. Der er fokus på filosofi og videnskab, demokrati, teater, olympiade og sport samt krig og våben.

Religion
Den righoldige græske mytologi bliver i dette punkt fortalt med et særligt fokus på guderne og heltene. Du kan også læse om den trojanske krig.

Historie
Her gennemgås historien fra de tidligste samfund til de berømte krige med perserne, Alexander den stores erobringstogter, og perioden hvor Romerriget havde overtaget kontrollen med Grækenland.

Monumenter
Her fortælles om nogle udvalgte bygninger fra det antikke Grækenland. Nogle af dem eksisterer endnu, som fx Akropolis, andre er der kun rester tilbage af, eksempelvis Epidauros-teatret, og endnu andre findes slet ikke længere, som fx Zeus-statuen.

Kort
Her kan du se de områder, hvor grækerne boede.

Kilder
Her kan du læse tekster som de gamle grækere selv har skrevet.

Tidslinje
Tidslinjen giver et overblik over udviklingen i perioden.