Samfundet
Demokrati.jpg

Det græske samfund har givet os rigtig meget som fx demokrati og filosofi. Det var også i det græske samfund, at man begyndte at afholde olympiader, hvor grækerne mødtes og konkurrerede med hinanden i forskellige sportsgrene.