8. klasse
dengrund.jpg
Den grundlovgivende Rigsforsamling.

Lange linjer for 8. klasse handler om Danmark og Europa i 1800-tallet, om de store krige der fandt sted, om demokratiets indførelse, og de store samfundsforandringer der fandt sted i århundredet. 

I Danmark kæmpede forskellige politiske grupper for og imod demokrati. I 1849 fik Danmark den første demokratiske grundlov, men kampen om demokratiet fortsatte resten af århundredet og ind i 1900-tallet. Hvem måtte stemme? kunne en bonde blive statsminister? Dette var svære spørgsmål på denne tid. 

En række konflikter med de dansk-tyske hertugdømmer førte til flere krige. Krigen mod Tyskland i 1864 skulle få enorme konsekvenser for Danmark, der efter nederlaget blev til en meget lille stat. 

Samtidig var samfundet under forandring. Nye effektive måder at producere på skabte en ny gruppe i samfundet: fabriksarbejderne. De ønskede også at få indflydelse på dansk politik og skabte arbejderbevægelsen

Læs om demokrati, krig og arbejdere i emnerne
 • På vej mod demokratiet
 • Grundloven 1849
 • Katastrofen 1864
 • Verden under forandring
  Billede

  KVINFO - Kvindehistorisk Samling -Kvindeoptog1915.jpg
  Kvindeoptog i 1915 for at fejre, at kvinderne havde fået almindelig stemme- og valgret.

  Christian8.jpg
  Kong Christian 8. Født i 1786. Konge af Danmark fra 1839-48.