6. klasse
familien.jpg
Christian den 4. (1577 - 1648) sammen med dronning Anna Cathrine (1575 --1612). Til venstre ses den udvalgte prins Christian. Han skulle være konge efter Christian den 4., men han døde året før faderen.

Lange Linjer for 6. klasse handler om renæssancen og oplysningstiden i Danmark og Europa.

Handel skaber rigdom, og for de europæiske magter i renæssancen var det afgørende at tjene mange penge. I løbet af renæssancen blev det nordlige Europa et handelscentrum og meget rigt.

Samtidig havde den nye kristne retning, protestantismen, stor betydning for magtkampene blandt de europæiske fyrster. Det førte blandt andet til 30 års-krigen.

Danmark var i en periode et stort og magtfuldt land i Europa. Det var dette magtfulde Danmark, som Kong Christian den 4. overtog. Han førte Danmark ind i renæssancen, men han gik også i krig og efterlod ved sin død landet i krise. Det betød en række ændringer for hans efterfølgere, og endte med indførelsen af enevælden.

Dette og meget mere kan du lære om ved at arbejde med emnerne:
 • Det rige Nordeuropa
 • Christian den 4.
 • 30 års-krigen
 • Krisetider
  Billede
  håndfæstning.jpeg
  Håndfæstning.

  densvens.jpg
  Karl den 10. Gustav overværer de svenske tropper gå over isen i vinteren 1657-58.