ReformationenReformationen som begreb dækker over den bevægelse med Martin Luther i spidsen, der i 1500-tallet protesterede åbent mod Den katolske Kirke og dens åndelige overhoved, paven.

Martin Luther og andre var utilfredse med den måde, hvorved man fortolkede testamenterne og ikke mindst den omsiggribende korruption, der var kommet til at præge Den katolske Kirke. Luthers form for kristendom blev udpenslet i en række teser, som han slog op på kirkedøren i Worms. Det medførte et ramaskrig inden for kirken og førte i sidste ende til en splittelse af kirken.

Luthers opfattelse af det gode kristne liv var en langt hårdere og mere fundamentalistisk version af kristendommen. Væk var afladshandlen og andre ting, der kunne hjælpe dig på dommens dag. Troen kom i centrum, og det var kun gennem sine handlinger og tro, at man kunne gøre sig håb om at komme i paradis - og ikke via en stor pengepung.

Der kom efter Luther flere reformistiske bevægelser rundt omkring i Europa. Flere af dem blev bekæmpet aktivt af de katolske fyrster. Det var da også splittelsen mellem protestanter og katolikker, der førte til 30-års krigen.

    Læs og Lær
    I emnet om reformationen kan du læse om, hvad reformationen var, hvad den betød for Danmark og ikke mindst hvordan den forløb her i landet.