Danske Tropekolonier


I 1621 grundlagde Danmark sin første koloni i Trankebar i Indien. Det var begyndelsen til projektet om at gøre Danmark til en kolonimagt på linje med de andre store europæiske lande.

Kolonierne gav danskerne nye eksotiske produkter på bordet: fra Indien kom fx stof og krydderier og fra Vestindien sukker.

Historien om tropekolonierne er også historien om lange sørejser, et undertiden ganske skræmmende møde med fremmede stammekulturer, helt andre klimatiske forhold og sygdomme, som udryddede kolonisterne.

Det er ligeledes fortællingen om et af de sorteste kapitler i dansk historie: slavehandelen. Danmark bragte således flere tusinde slaver fra Guldkysten til Vestindien.

Dette og meget andet kan du opleve i nettjenesten om de Danske Tropekolonier - om dengang Danmark havde stormagtsdrømme.

  Læs og Lær

  Dansk Vestindien
  Her beskrives de første sørejser til Vestindien, om etableringen af danske kolonier i Vestindien og om livet i kolonierne. Videre kan du læse om salget af De vestindiske Øer og om forholdene i Vestindien i dag.

  Guldkysten
  Her kan du læse om de første sørejser til Afrika, om etableringen af danske kolonier på Afrikas vestkyst og om livet i kolonierne. Videre kan du læse om forholdene på Guldkysten i dag.

  Trankebar
  Her kan du lære om etableringen af danske kolonier i Indien og om livet i kolonierne. Videre kan du læse om afhændelsen af de indiske kolonier og om forholdene på Trankebar i dag.

  Kilder
  Dette hovedpunkt indeholder forskellige kildetekster, der beretter om forholdene i kolonierne – fx kan du læse om slavehandel og om debatten vedrørende koloniernes værdi for Danmark.

  Kort
  Her kan du se en række kort over hvor kolonierne ligger og opdagelsesrejserne.

  Tidslinie
  Få et overblik over, hvad der skete i de danske tropekolonier.